Тетратка Coca Cola, A5 чиста

40 ден

*Бојата и дизајнот на кориците се праќа по случаен избор!